HubCorner logo web


จริงหรือไม่ คนที่ไม่ชอบทำทานแต่รวย คนที่ทำทานมากกลับจน

จริงหรือไม่ คนที่ไม่ชอบทำทานแต่รวย คนที่ทำทานมากกลับจน

 

มีหลายต่อหลายครั้งและบ่อยครั้งที่เราเองก็สงสัยว่า บางคนที่ไม่เคยทำบุญทำทานเลยแต่กลับร่ำรวย

ฟังดูแล้วเหมือนไม่ยุติธรรม แต่ที่จริงแล้วเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งดีและร้ายนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

ต่างก็เป็นผลมาจากกรรม (การกระทำ) ของเราทั้งสิ้น ทั้งการกระทำในอดีต กรรมเก่าในอดีต

และผมกรรมในปัจจุบัน

ในอดีตชาติ ถ้าใครสร้างกรรมดีไว้ มีบุญเก่ามาดี บุญก็จะส่งผลให้เกิดสมบัติในชาติปัจจุบัน

เพราะบุญมี 2 ระยะ คือ บุญเก่า (บุญในอดีต) และบุญใหม่ (บุญในปัจจุบัน)

 

บุญเก่า หรือบุญในอดีต มี 2 ประเภท คือ

1. บุญเก่าช่วงไกล คือ บุญที่เราได้กระทำมาในชาติก่อน ๆ จนถึงวันที่เราเข้าสู่ครรภ์มารดา

2. บุญเก่าช่วงใกล้ คือ บุญที่เราทำมาตั้งแต่เกิดจนถึงเมื่อวานนี้

 

บุญใหม่ คือบุญที่เราได้ทำลงไปในวันนี้ ซึ่งพรุ้งนี้ก็จะกลายเป็นบุญเก่าของเรา

คนที่สั่งสมบุญเก่ามาดี เมื่อประกอบกิจการงานใด ๆ บุญย่อมส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าได้

อย่างอัศจรรย์ ทั้งที่ในปัจจุบันไม่เคยทำบุญมาก่อนเลย ก็ยังเจริญรุ่งเรืองได้ ร่ำรวยได้

เพราะมีเสบียงบุญเก่าที่ได้เคยทำเอาไว้ในอดีตตามมาส่งผลนั้นเอง เช่น

 

ใครทำทานมาดีก็จะร่ำรวยทรัพย์ มีทรัพย์สมบัติ

ใครรักษาศิลมาดีก็จะมีรูปร่างหน้าตางดงาม มีรูปสมบัติ

ใครเจริญสมาธิภาวนามาดีก็จะเฉลียวฉลาด มีคุณสมบัติ

 

มีบางคนที่ทำบุญทำทานในชาตินี้ไม่น้อย แต่ไม่รวยสักที ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า

“ทำบุญมาตั้งเยอะ ไม่เห็นส่งผลสักที” นั่นเป็นเพราะว่าในอดีตเขาทำทานมาน้อย ไม่มีบุญพอ

ที่จะดึงดูดสมบัติมาได้ตามที่ต้องการ

 

ถ้าใครกำลังตกอยู่ในสภาพนี้ ก็ไม่ควรท้อแท้ แต่ควรทำบุญให้สม่ำเสมออย่าได้ขาด และหมั่นระลึก

นึกถึงบุญที่ได้ทำไปอยู่เสมอ เพราบุญที่ทำในวันนี้จะกลายเป็นบุญเก่าที่จะส่งผลในวันข้างหน้า

นอกจากนี้ บุญที่เราทำในปัจจุบันยังสามารถส่งผลในปัจจุบันได้บางส่วนด้วย

ดังที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร) ยืนยันไว้ว่า

 

“…เมื่อเราบริจาคทานและตามระลึกถึงบุญอย่างนี้แล้ว ภัยอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดก็

ทำอะไรเราไม่ได้ จะประกอบกิจการงานอย่างใดก็เกิดลาภสักการะยิ่งใหญ่ไพศาล

ก็เพราะนึกถึงบุญนั้น บุญย่อมนำผลสมบัติมาให้ในปัจจุบันนี้เทียว….”

 

ส่วนคนที่บุญกำลังส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ถ้าเกิดความประมาทไม่สร้างบุญเพิ่ม สักวันหนึ่ง

บุญก็จะหมดลงเพราะเราต้องใช้บุญทุกวันในการดำรงชีวิต

ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อาจมีภาพ เสียง เนื้อหาที่มีความก้าวร้าว รุนแรง น่ากลัว สะเทือนใจ มีผลกระทบทางจิตใจ หรือลักษณะที่ไม่เหมาะสม และอาจมีภาพที่มักจะเกี่ยวกับบางสิ่งที่เด็กไม่ควรเลียนแบบ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา หรือเนื้อหาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารและข้อมูล ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครองจึงไม่ควรให้ผู้ที่มีอายุกว่า 18 ปี รับชมเว็บไซต์นี้ตามลำพัง

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) : ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ที่มีลิงค์เชื่อมโยงมาเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพ ลิงค์หรือหัวข้ออื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ขอรับประกันข้อมูล ข่าวสารว่าจะถูกต้อง ผิดพลาดหรือบกพร่อง พร้อมมูล ยึดถือได้ สมบูรณ์แบบ รวมถึงกรณีวัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ และอาจนำไปสู่การลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ซึ่งเป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ หรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมลิงค์มาที่เว็บนี้ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบทิ้งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเวลา