บุญ คือ มิตรแท้

บุญ คือ อะไร อยู่ที่ใหน

บุญ คือ พลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งละเอียด ประณีต และทรงพลังอย่างอื่น เป็นเครื่องมืดในการชำระล้างใจ

ให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ห่างไกลจากกิเลสทั้งหลาย

 

น่าเสียดายที่คนทั่วไปนั้น มองไม่เห็นบุญ จนบางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริง แต่ผุ้ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุ

ธรรมขั้นสูงแล้วนั้น สามารถเห็นบุญหรือบาปได้ ดังที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสไร) หลวงปู่

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้กล่าวยืนยันไว้ว่า “บุญ บาป มีจริงๆ อยู่ในตัวของเรานี้เอง” ดังนี้
Continue reading บุญ คือ มิตรแท้

หลักของกฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม นั้นไม่ใช่กฎที่พระสัมมาสัมพทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น ไม่ว่าใคร เชื่อชาติใด

ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใด จะรู้จัก จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้ กฎแห่งกรรม ทั้งสิ้น

 

เมื่อเราจับหลักกฎแห่งกรรมได้ เราก็สามารถที่จะเอาหลักการนี้ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

ที่เราจะออกแบบชีวิตได้ ว่าสิ่งใดที่เรานั้นควรทำ สิ่งใดที่เราไม่ควรทำ ซึ่งในที่นี้ได้มีการยกตัวอย่าง

ที่พระสัมมาสัมพทธเจ้าตรัสไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตร ดังนี้
Continue reading หลักของกฎแห่งกรรม

บุคคลทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น

การที่คนเรานั้นมีชีวิตที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สุขบ้างทุกข์บ้างนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้น

ล้วนมีเหตุผล มาจากการกระทำของเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถ้าทำดีก็จะได้รับผลดี ถ้าทำชั่วก็

จะได้รับผลชั่ว ตามกฏแห่งเหตุผล หรือ กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฏที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของมนุษย์

และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กฎแห่งกรรมเป็นกฏของสังสารวัฏ มีหลักว่า

บุคคลทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น

ดังข้อความในสมุททกสูตรว่า บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

คนทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

เบื้องหลังการเริ่มต้นออกแบบชีวิต

บางครั้ง เราต่างก็เคยสงสัย ทำใมบางคนถึงโชคดี มีชีวิตที่ราบรื่น สมหวัง ไปหมดซะทุกอย่าง
แต่บางคนกลับ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคสารพัดชีวิต เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

คำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียว แต่มีคนมากมายที่ก็คิดคำถามนี้ในหัวเช่นกัน และหลายๆคน

ก็ต้องจากไปโดยที่ยังไม่ทันได้คำตอบที่ชัดเจนอะไรเลย

แต่ถ้าหากใครได้ลองที่จะศึกษา คำสอนของพระพุทธศาสนา ก็จะพบว่าเรื่องนี้นั้นมีเบื้องหลัง

นับภพนับชาติไม่ถ้วนที่ผ่านไป คนเราทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนานแสนนาน และสิ่งนี้จะยังคงเป็นเช่นนี้

ต่อไปจนกว่าจะหมดกิเลส ในระหว่างนั้น ชีวิตเราต่างก็ มีขึ้น มีลง ไม่มีความแน่นอน ตายแล้วไป

เกิดเป็นเทวดาบ้าง สัตว์ต่างๆบ้าง เป็นคนยากจนบ้าง คนรวยบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่มี

ความทุกข์มากกว่าสุข

ชีวิตออกแบบได้ คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตัวเอง

ชีวิตออกแบบได้ คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตัวเอง

คนเรานั้นเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ปกติแล้วเรายังต้องการที่จะก้าวไป ก้าวไปเพื่อให้ชีวิต

เรานั้นสมบูรณ์มากกว่านี้ หรือก็คือ จุดที่พร้อมด้วยทุกสิ่งที่คนเรานั้นปรารถนา บางคนอาจจะต้องการ

ครอบครัวที่ดี การงานที่ดี ร่ำรวยด้วยเงินทองมากมาย สุขภาพที่แข็งแรง ฉลาดเรียนเก่ง สง่างาม

มีชื่อเสียง แต่ตราบใดที่คนเรานั้น ยังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้

ความจริงแล้วคนเรานั้นทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าที่เราคิด เราออกแบบชีวิตตัวเองได้ เราเลือกได้

เรื่องราวต่างๆในชีวิต ที่ผ่านเข้ามาที่แสดงให้เห็นว่าเราคนเราเลือกออกแบบชีวิตตนเองได้

นั้นมีปรากฏอยู่ในคำสอน ของพระพุทธศาสนา และมีหลักฐานชัดเจนในพระไตรปิฎก

การออกแบบชีวิตนั้น ต้องเริ่มจากการค้นหาความไม่สมบูรณ์ เพื่อออกแบบให้สมบูรณ์ และก้าวไปสู่

ชีวิตที่สมบูรณ์ ด้วยการทำทาน รักษาศิล เจริญภาวนา