เมื่อเรารักษาศีล ศีลก็จะรักษาเรา

เมื่อเรารักษาศีล ศีลก็จะรักษาเรา

การรักษาศีลเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การรักษาศีลนั้น อาศัยเพียงแค่จิตใจที่ดีงาม แน่วแน่ มั่นคง ก็จะสามารถรักษาศีลไว้ได้แล้ว โดยเริ่มจากการนึกถึงศีลแต่ละข้อ แล้วทำการตั้งใจว่า เราจะรักษาศีลข้อนั้นให้ดี เพียงแค่นี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มรักษาศีล

แต่หากว่าไม่มั่นใจว่าจะ รักษาศีลได้ตลอดไปหรือไม่ ก็ควรจะไปสมาทานศีลกับพระภิกษุ เพื่อให้ท่านเป็นสักขีพยาน ซึ่งจะช่วยให้เรามีความรักและความเคารพในศีลของเรา และจะสามารถรักษาศีลได้อย่างมั่นคง

เมื่อเรารักษาศีล ศีลก็จะรักษาเราด้วยเช่นเดียวกัน ความปรารถนาสิ่งใด ก็อธิษฐานจิตเอาศีลที่บริสุทธิ์ของเราเป็นที่ตั้ง ความปรารถนาก็จะสำเร็จโดยง่าย ศีลจึงเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นทันตาเห็น ทั้งในปัจจุบันชาติ และสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นในภพหน้าเบื้องหน้า

รักษาศีลต้องมีความตั้งใจ

รักษาศีลต้องมีความตั้งใจ

ในการรักษาศีล เจตนา หรือ ความตั้งใจ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การที่คนเรานั้นไม่ได้ทำผิดศีล หรือไม่ได้ทำความชั่ว ไม่ได้แปลว่าเรามีศีลนะคะ เพราะว่าคนที่ไม่ได้ทำความชั่ว อาจจะเป็นเพราะ เค้าคนนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะทำ เช่น คนที่นอนป่วยหมดแรง อยู่ในโรงพยาบาล ย่อมจะไปทำเรื่องที่เบียดเบียนใครไม่ได้ หรือนักโทษที่อยู่ในคุก ย่อมไม่สามารถออกไปทำร้ายใครได้ การจะได้ชื่อว่า เป็นผู้รักษาศีล จะต้องมีเจตนาหรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากการทำชั่วอย่างแท้จริง