ออกแบบชีวิตด้วยศิล

ออกแบบชีวิตด้วยศิล

 

ศิลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติ และสิ่งที่น่าปรารถนาต่าง ๆ อีกมายมาย

ในชาติต่อ ๆ ไป แม้ในปัจจุบัน อานิสงส์ของศิลก็ยังสามารถปรากฏให้เห็นได้ ดังตัวอย่างของ

พระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศิลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ท่านจะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยา วาจาเรียบร้อย

อ่อนโยน สงบเสงี่ยม สง่างาม น่าศรัทธาเลื่อมใส ตรงข้ามกับผู้ที่มีจิตใจร้าย โกรธง่าย โมโหง่าย จะมีหน้าตา

บึ้งตึง ไม่น่าดู และมีผิวพรรณเศร้าหมอง เพราะในขณะที่เกิดอารมณ์โกรธ ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland)

จะขับสารเคมีชื่อ อะดรีนาลิน (Adrenalin) ออกมาสู่กระแสโลหิต ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

ทำให้เกิดการเปลื่ยนแปลงของสรีระไปในทางที่ไม่ดี เช่น ทำให้ผิวพรรณวรรณะไม่ผ่องใส

ดังนั้น ถ้าใครปรารถนาจะออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยรูปสมบัติ พึงตั้งใจรักษาศิลให้ดี

 

อานิสงส์ของศิลกับการออกแบบชีวิต (อานิสงส์โดยย่อ)

 

ถ้าอยากมีอายุยืน แข็งแรง ไม่มีโรถภัยเบียดเบียน มีกำลังมาก ไม่พิกลพิการ ให้รักษาศิล ข้อ 1 ให้ดี

 

ถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินเงินทองพินาศไปเพราะภัยต่าง ๆ เช่น สูญหาย โดนขโมย ถูกโกง โดนไฟไหม้

ให้รักษาศิล ข้อ 2 ให้ดี

 

ถ้าไม่อยากให้ความผิวหวัง หรือเสียใจกับความรัก ไม่อยากพลัดพรากจากคนรัก ของรัก ไม่อยากโดน

เพศตรงข้ามหลอกลวง อยากมีคู่ครองที่ซื่อสัตย์ อยากมีรูปร่างที่ดี ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป ไม่สูงหรือเตี้ยเกินไป

ให้รักษาศิล ข้อ 3 ให้ดี

 

ถ้าอยากมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ฟันสวย ฟันขาวสะอาด เรียบเสมอกัน กลิ่นปากหอม มีคำพูดที่คนเชื่อถือ

ไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสี และได้รับความจริงจากผู้อื่น ให้รักษาศิล ข้อ 4 ให้ดี

 

ถ้าอยากเป็นคนที่มีสติมั่นคง ไม่ขี้ลืม ไม่โง่ ไม่เป็นบ้า ให้รักษาศิล ข้อ 5 ให้ดี