เบื้องหลังการเริ่มต้นออกแบบชีวิต

บางครั้ง เราต่างก็เคยสงสัย ทำใมบางคนถึงโชคดี มีชีวิตที่ราบรื่น สมหวัง ไปหมดซะทุกอย่าง
แต่บางคนกลับ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคสารพัดชีวิต เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

คำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียว แต่มีคนมากมายที่ก็คิดคำถามนี้ในหัวเช่นกัน และหลายๆคน

ก็ต้องจากไปโดยที่ยังไม่ทันได้คำตอบที่ชัดเจนอะไรเลย

แต่ถ้าหากใครได้ลองที่จะศึกษา คำสอนของพระพุทธศาสนา ก็จะพบว่าเรื่องนี้นั้นมีเบื้องหลัง

นับภพนับชาติไม่ถ้วนที่ผ่านไป คนเราทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนานแสนนาน และสิ่งนี้จะยังคงเป็นเช่นนี้

ต่อไปจนกว่าจะหมดกิเลส ในระหว่างนั้น ชีวิตเราต่างก็ มีขึ้น มีลง ไม่มีความแน่นอน ตายแล้วไป

เกิดเป็นเทวดาบ้าง สัตว์ต่างๆบ้าง เป็นคนยากจนบ้าง คนรวยบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่มี

ความทุกข์มากกว่าสุข