ออกแบบชีวิตด้วยทาน

การที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นก็ด้วยการให้ เมื่อเกิดมาเราไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ถ้าพ่อแม่ของเรา

ไม่ได้ให้ความรัก ความเมตตาและการเลี้ยงดู เราคงไม่สามารถก้าวผ่านวันเวลาในครั้งเป็นทารกมา

ยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ การให้จึงมีคุณค่าอย่างที่ไม่อาจจะประมาณค่าได้ สำหรับทุกชีวิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้ เพราะการให้ทานอยู่เสมอ ๆ จะเปลื่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

เป็นอัศจรรย์ Continue reading ออกแบบชีวิตด้วยทาน

เบื้องหลังการเริ่มต้นออกแบบชีวิต

บางครั้ง เราต่างก็เคยสงสัย ทำใมบางคนถึงโชคดี มีชีวิตที่ราบรื่น สมหวัง ไปหมดซะทุกอย่าง
แต่บางคนกลับ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคสารพัดชีวิต เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

คำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียว แต่มีคนมากมายที่ก็คิดคำถามนี้ในหัวเช่นกัน และหลายๆคน

ก็ต้องจากไปโดยที่ยังไม่ทันได้คำตอบที่ชัดเจนอะไรเลย

แต่ถ้าหากใครได้ลองที่จะศึกษา คำสอนของพระพุทธศาสนา ก็จะพบว่าเรื่องนี้นั้นมีเบื้องหลัง

นับภพนับชาติไม่ถ้วนที่ผ่านไป คนเราทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนานแสนนาน และสิ่งนี้จะยังคงเป็นเช่นนี้

ต่อไปจนกว่าจะหมดกิเลส ในระหว่างนั้น ชีวิตเราต่างก็ มีขึ้น มีลง ไม่มีความแน่นอน ตายแล้วไป

เกิดเป็นเทวดาบ้าง สัตว์ต่างๆบ้าง เป็นคนยากจนบ้าง คนรวยบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่มี

ความทุกข์มากกว่าสุข