ออกแบบชีวิตด้วยศิล

ออกแบบชีวิตด้วยศิล

 

ศิลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติ และสิ่งที่น่าปรารถนาต่าง ๆ อีกมายมาย

ในชาติต่อ ๆ ไป แม้ในปัจจุบัน อานิสงส์ของศิลก็ยังสามารถปรากฏให้เห็นได้ ดังตัวอย่างของ

พระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศิลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ท่านจะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยา วาจาเรียบร้อย

Continue reading ออกแบบชีวิตด้วยศิล

เบื้องหลังการเริ่มต้นออกแบบชีวิต

บางครั้ง เราต่างก็เคยสงสัย ทำใมบางคนถึงโชคดี มีชีวิตที่ราบรื่น สมหวัง ไปหมดซะทุกอย่าง
แต่บางคนกลับ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคสารพัดชีวิต เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

คำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียว แต่มีคนมากมายที่ก็คิดคำถามนี้ในหัวเช่นกัน และหลายๆคน

ก็ต้องจากไปโดยที่ยังไม่ทันได้คำตอบที่ชัดเจนอะไรเลย

แต่ถ้าหากใครได้ลองที่จะศึกษา คำสอนของพระพุทธศาสนา ก็จะพบว่าเรื่องนี้นั้นมีเบื้องหลัง

นับภพนับชาติไม่ถ้วนที่ผ่านไป คนเราทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนานแสนนาน และสิ่งนี้จะยังคงเป็นเช่นนี้

ต่อไปจนกว่าจะหมดกิเลส ในระหว่างนั้น ชีวิตเราต่างก็ มีขึ้น มีลง ไม่มีความแน่นอน ตายแล้วไป

เกิดเป็นเทวดาบ้าง สัตว์ต่างๆบ้าง เป็นคนยากจนบ้าง คนรวยบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่มี

ความทุกข์มากกว่าสุข

ชีวิตออกแบบได้ คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตัวเอง

ชีวิตออกแบบได้ คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตัวเอง

คนเรานั้นเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ปกติแล้วเรายังต้องการที่จะก้าวไป ก้าวไปเพื่อให้ชีวิต

เรานั้นสมบูรณ์มากกว่านี้ หรือก็คือ จุดที่พร้อมด้วยทุกสิ่งที่คนเรานั้นปรารถนา บางคนอาจจะต้องการ

ครอบครัวที่ดี การงานที่ดี ร่ำรวยด้วยเงินทองมากมาย สุขภาพที่แข็งแรง ฉลาดเรียนเก่ง สง่างาม

มีชื่อเสียง แต่ตราบใดที่คนเรานั้น ยังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้

ความจริงแล้วคนเรานั้นทำสิ่งต่างๆได้มากกว่าที่เราคิด เราออกแบบชีวิตตัวเองได้ เราเลือกได้

เรื่องราวต่างๆในชีวิต ที่ผ่านเข้ามาที่แสดงให้เห็นว่าเราคนเราเลือกออกแบบชีวิตตนเองได้

นั้นมีปรากฏอยู่ในคำสอน ของพระพุทธศาสนา และมีหลักฐานชัดเจนในพระไตรปิฎก

การออกแบบชีวิตนั้น ต้องเริ่มจากการค้นหาความไม่สมบูรณ์ เพื่อออกแบบให้สมบูรณ์ และก้าวไปสู่

ชีวิตที่สมบูรณ์ ด้วยการทำทาน รักษาศิล เจริญภาวนา